Truyện của Yukibaot

Đăng bởi: Yukibaot

1061 - 76 - 11

thế giới bị ma rồng xâm chiếm và tàn bạo, áp bức. Con người không thể làm gì ngoài việc

Đăng bởi: Yukibaot

3020 - 306 - 25

Câu chuyện tình yêu giữa người và bạch xà đến với nhau do cuộc biến cố định mệnh ấy

Đăng bởi: Yukibaot

2929 - 278 - 24

Cậu nhìn người cậu yêu thương trước mắt mình liều hỏi liệu anh sẽ biến mất trước mắt cậu không

Đăng bởi: Yukibaot

525 - 68 - 10

Anh là Bad Boy của trường đại học danh tiếng Beigoma nhưng anh vô tình phải lòng với một Good