Truyện của Shikan_010203

Đăng bởi: Shikan_010203

3540 - 448 - 13

Nối tiếp quyển trước,ở quyển này sẽ nói về việc Rimuru đã cố gắng đến nhường nào để tìm lại linh hồn

Đăng bởi: Shikan_010203

1612 - 181 - 8

1000 năm trôi qua kể từ trận chiến với Yuuki,Rimuru vô vùng vui vẻ và tận hưởng những ngày tháng vui

Đăng bởi: Shikan_010203

9140 - 972 - 22

Sau 500 năm Thiên ma đại chiến với Yuuki và 300 năm kể từ lúc Rimuru đánh bại Null.Rimuru đang