Truyện của Namessam

Đăng bởi: Namessam

3306 - 484 - 39

Map chính là thế giới của Rimuru: Một dòng thời gian khác trong thế giới rimuru, xen kẽ trong vòng