Truyện của NDsbh6

Đăng bởi: NDsbh6

142 - 28 - 3

Ở trong đa vũ trụ vô tận này có một thứ thu hút rất nhiều các vị thần muốn có

Đăng bởi: NDsbh6

1434 - 171 - 10

Slime Data ken + Jujutju Kaisen + Đa vũ trụ :33

Đăng bởi: NDsbh6

730 - 69 - 10

1/2/2022 có lẽ mới đọc từ chap 1 mọi người đọc không thấy hợp với cách viết của mình, thì

Đăng bởi: NDsbh6

1361 - 112 - 8

Truyện viết về H nhưng cần động lực để làm nhớ xem rồi vote ( Quyển 1 ) để có