Truyện của Justabieofdusk

Đăng bởi: Justabieofdusk

238 - 25 - 1

Lãng quên là một điều chua xót. Nhưng Min Yoongi giờ đã hiểu phải lãng quên ngay ca rkhi nhận thức

Đăng bởi: Justabieofdusk

253 - 30 - 2

Bao giờ cho đến cơn đau cuối cùng hỡi những con người tội nghiếm kiếm tìm hạnh phúc. Bao giờ

Đăng bởi: Justabieofdusk

681 - 36 - 14

Question and Answer from a psychology major. Link ask: https://curiouscat.me/Belongthesky

Đăng bởi: Justabieofdusk

54 - 6 - 1

Một entry-based fic sến súa, trích từ entry một thời của Uyên Nghi :<. Lâu lâu cũng phải sống cảm xúc

Đăng bởi: Justabieofdusk

199 - 26 - 2

Tôi chính là tình yêu và cũng là nghiệp chướng cuối cùng của Hoseok

Đăng bởi: Justabieofdusk

7400 - 498 - 63

NON FICTION// câu chuyện về những giấc mộng, mộng tàn.

Đăng bởi: Justabieofdusk

78 - 9 - 1

Thời gian của cô độc xoa như một vòng tròn bi thương. Hoa văn rồi cũng sẽ gặp lại nhau

Đăng bởi: Justabieofdusk

779 - 17 - 9

Chào các bạn đây là lần đầu mình đăng tải research paper cùa mình liên quan đến Abnormal Psychology, tạm

Đăng bởi: Justabieofdusk

64 - 7 - 1

Những điều chưa và sẽ không bao giờ có thể thành lời, cho em

Đăng bởi: Justabieofdusk

74 - 6 - 2

Một câu chuyện cũ, về những bối rối khi diễn xuất hoà lẫn vào đời thực. Làm sao thoát khỏi vai