Truyện của Julesjanesson

OURS.

Writing

Đăng bởi: Julesjanesson

350 - 36 - 1

''Câu chuyện sau này của chúng ta, của một tình yêu màu xanh da trời, có anh và có em.'' Châu

Đăng bởi: Julesjanesson

2652 - 388 - 20

- như tiêu đề, là những bài thơ tôi viết cho bao tháng ngày trôi đi vội vã. - thơ đã