Truyện của Casey_yyy

Đăng bởi: Casey_yyy

4848 - 272 - 14

This Vietnamese version is translated by @casey_yyy for non-commercial purposes. Special thanks to author @Kcrescent_V for allowing me to translated this

Đăng bởi: Casey_yyy

21 - 0 - 1

Tập hợp những video được làm bởi mình Youtube: https://www.youtube.com/channel/UClvbpIsyg9WeYxzuV9XSd1w

Đăng bởi: Casey_yyy

28 - 1 - 1

Nếu quay về được năm xưa, tôi nhất định sẽ thay đổi số phận của mình! P/S: Truyện không có thật.

Đăng bởi: Casey_yyy

126 - 6 - 3

P/S: Truyện không có thật. Mình chỉ sở hữu nội dung truyện, còn hình ảnh là sưu tầm <3

Đăng bởi: Casey_yyy

77401 - 2575 - 41

This Vietnamese version is translated by @casey_yyy for non-commercial purposes. 🙏Special thanks to author @Sammon_scence and English translator @nadamellow for allowing