Truyện của Ahappybookaholic

Đăng bởi: Ahappybookaholic

5 - 0 - 1

HE, Sạch, sủng, thịt sơ sơ, nhẹ nhàng, quân nhân, cưới trước yêu sau.

Đăng bởi: Ahappybookaholic

9 - 0 - 1

HE, sạch, sủng, hài, oan gia, hào môn thế gia

Đăng bởi: Ahappybookaholic

24 - 0 - 1

HE, sạch, sủng, ngọt, nhẹ nhàng, showbiz

Đăng bởi: Ahappybookaholic

4 - 0 - 1

HE, trinh thám, gương vỡ lại lành, sủng, sạch

Đăng bởi: Ahappybookaholic

15 - 0 - 1

HE, sủng, ngọt, , hoan hỉ oan gia, siêu đáng yêu

Đăng bởi: Ahappybookaholic

10 - 0 - 1

HE, trinh thám, dị năng, sạch, sủng, ngọt

Đăng bởi: Ahappybookaholic

2 - 0 - 1

HE, gương vỡ lại lành, thâm tình, sủng, có chút hiểu lầm.

Đăng bởi: Ahappybookaholic

11 - 0 - 1

HE, Ngược, Cẩu huyết, trâu già gặm cỏ non