Truyện của Ahappybookaholic

Đăng bởi: Ahappybookaholic

120 - 2 - 1

HE, sạch, sủng, ngọt, đại thúc - loli, showbiz

Đăng bởi: Ahappybookaholic

15 - 0 - 1

HE, sạch, hài hước, ân oán hào môn, có ít hắc bang

Đăng bởi: Ahappybookaholic

11 - 0 - 1

HE, sủng, quân nhân

Đăng bởi: Ahappybookaholic

11 - 0 - 1

HE, sạch, sủng, ngược tâm nhẹ

Đăng bởi: Ahappybookaholic

6 - 0 - 1

HE, sạch, sủng, nhẹ nhàng

Đăng bởi: Ahappybookaholic

13 - 0 - 1

HE, sạch, sủng trong ngược, cán bộ cao cấp

Đăng bởi: Ahappybookaholic

45 - 2 - 1

HE, đam mỹ, linh dị, cường

Đăng bởi: Ahappybookaholic

61 - 0 - 1

HE, sủng, thương nghiệp, dân quốc, xuyên không

Đăng bởi: Ahappybookaholic

35 - 0 - 1

HE, sạch, sủng, 419, hài , showbiz, hắc bang, hào môn