Truyện của _sam2709__

Đăng bởi: _sam2709__

16881 - 275 - 6

Đây chỉ là những câu thơ tớ sưu tầm lại để làm dẫn chứng văn học. Bởi vì tớ cảm