Truyện của _2936mch_

Đăng bởi: _2936mch_

2025 - 199 - 16

Hành tinh Floururine, năm 3700, đã bị một thiên thạch tấn công. Tổn thất khá nặng nề, 1/2 dân số

Đăng bởi: _2936mch_

2255 - 48 - 4

Đây là tác phẩm đầu tiên của mình, mong mọi người góp ý *Lưu ý: đừng góp ý quá nặng lời Nghiêm