Truyện của TrieuMyAnk

Đăng bởi: TrieuMyAnk

312 - 52 - 5

* lần đầu viết truyện * có một tổ chức chuyên buôn bán hàng cấm nhưng vẫn tồn tại cho đến

Đăng bởi: TrieuMyAnk

215 - 16 - 1

-chưa bao giờ tôi thấy em cười nhiều như hôm nay- -chưa bao giờ tôi thấy mắt em long lanh thế

Đăng bởi: TrieuMyAnk

1043 - 148 - 5

Korapat Kirdpan 23 tuổi là con của một gia đình giàu có nhất trong nước. Mọi người hay gọi cậu

Đăng bởi: TrieuMyAnk

303 - 25 - 5

thế giới được chia làm hai giữ phe thiện và phe ác nơi bóng tối bao trùm quanh học viện nơi có