Truyện của Taokhongcodon1314

Đăng bởi: Taokhongcodon1314

1046 - 196 - 37

Tâm trời ở chốn bồng lai Tâm người ở chốn dương gian đâu rồi? Một đời họa nét ái thương Để

Đăng bởi: Taokhongcodon1314

1632 - 226 - 45

Chỉ cần ngươi nguyện ý, chỉ cần một câu nói, bất luận chân trời góc biển, ta sẽ trọn bên

ĐTKT

Writing

Đăng bởi: Taokhongcodon1314

19 - 1 - 1

Tác giả: Mộc Tô Lý

Đăng bởi: Taokhongcodon1314

59032 - 1957 - 100

Không ai xứng đáng với những giọt nước mắt của bạn, nhưng nếu có người xứng đáng, người đó sẽ