Truyện của MaiPhng11061206

Đăng bởi: MaiPhng11061206

260 - 18 - 1

Jungkook vô tình nhặt được một tên ngốc ngoài đường , ban đầu Gã định dụ bán sang Trung Quốc

Đăng bởi: MaiPhng11061206

10166 - 450 - 39

Hai con người có hai số phận khác nhau nhưng tất cả đều là số phận bi đát. Sự ganh