Truyện của Lugreen179

Đăng bởi: Lugreen179

1929 - 117 - 19

Trong thời kỳ hưng thịnh của triều nhà Lý, Lý Nghiệm một vị hoàng đế anh minh lẫy lừng cai

Đăng bởi: Lugreen179

548 - 45 - 1

"dừng lại đi joseph, bạn thật sự đang làm em sợ đó"

Đăng bởi: Lugreen179

4502 - 615 - 28

"em nói trăng đêm nay thật đẹp khoé môi hắn lại cong lên, chỉ là ánh mắt vẫn không hướng

Đăng bởi: Lugreen179

4741 - 380 - 5

mọi thứ đang vượt qua mức kiểm soát, em đang dần biến tôi thành một thằng tồi. do you want a

Đăng bởi: Lugreen179

198 - 22 - 1

"quả cau nho nhỏ miếng trầu hôi, này của xuân hương mới quệt rồi. có phải duyên nhau thì thắm lại, đừng xanh