Truyện của LamTrP

Đăng bởi: LamTrP

562 - 128 - 2

câu chuyện xảy ra sau 100 năm khi rimuru đã trở thành đấng toàn năng tối cao, cai trị toàn

Đăng bởi: LamTrP

1688 - 344 - 4

đọc đi r bt 😏

Đăng bởi: LamTrP

716 - 157 - 3

vì một sự cố do bản thân tạo ra nên rimuru bị dòng thời gian đẩy đến một thế giới

Đăng bởi: LamTrP

19422 - 2856 - 23

Sau khi tái sinh và có đc nguồn sức mạnh mới thì cậu đã có thể bảo vệ tuyệt đối