Truyện của LKHunter

Đăng bởi: LKHunter

71112 - 1176 - 14

Hắn lới lỏng cà vạt, trói hai tay không nghe lời của cô lại. Cô ủy khuất, hai mắt đẫm lệ,