Truyện của KinTrng2

Đăng bởi: KinTrng2

28149 - 3818 - 33

Truyện này được di cư từ novel =)

Đăng bởi: KinTrng2

8574 - 991 - 24

Do tạo nghiệp nhiều quá nên China nhà ta được đưa đến thế giới khác và sống ở đấy cũng