Truyện của JenDiggory

Đăng bởi: JenDiggory

5319 - 811 - 28

" Và nếu như vĩnh hằng là thứ không thực sự tồi tại thì tôi sẽ không bao giờ thay

Euphoria

Writing

Đăng bởi: JenDiggory

63 - 12 - 1

"nếu cảm thấy quá cô đơn thì hãy về đây, anh luôn ở đấy chờ em mà" "sao mà sến quá