Truyện của Hoa_Tra

Đăng bởi: Hoa_Tra

3179 - 46 - 7

Thánh Tông di thảo là cái tên do người đời sau đặt cho một tác phẩm gồm 19 truyện được

Đăng bởi: Hoa_Tra

307 - 12 - 5

Nghĩ ra cái gì thì viết cái đó, không đầu không cuối - đó chính là "tản mạn"🎐

Đăng bởi: Hoa_Tra

4560 - 96 - 37

Tập truyện về cõi u linh của nước Việt - là một tập hợp các truyền thuyết về các vị

Đăng bởi: Hoa_Tra

1161 - 40 - 17

"Đây là một thiên phóng sự duy nhất của văn học Việt xưa viết về người thật, việc thật với

Đăng bởi: Hoa_Tra

244 - 12 - 3

Đoạn kết của Âu Lạc 3 chương siêu ngắn

Đăng bởi: Hoa_Tra

15651 - 369 - 90

Vũ trung tùy bút, hiểu theo nghĩa tùy theo ngọn bút viết trong khi mưa, được viết khoảng thời Lê

Đăng bởi: Hoa_Tra

9230 - 130 - 21

Truyền kỳ mạn lục gồm 20 truyện, có truyện vạch trần chế độ chính trị đen tối, hủ bại, đả

Đăng bởi: Hoa_Tra

78753 - 955 - 35

Những chuyện quái dị ở đất Lĩnh Nam