Truyện của HngNguyn744342

Đăng bởi: HngNguyn744342

96 - 4 - 1

Tôn Ngộ Không ở đây bá đạo vô cùng xứng đáng với 4 chữ "Duy ngã độc tôn". Đảm bảo

Đăng bởi: HngNguyn744342

13735 - 24 - 50

Quần hùng cùng nổi lên, vạn tộc mọc lên san sát như rừng, chư thánh tranh bá, loạn khắp đất