Truyện của HereticMiko

Đăng bởi: HereticMiko

623 - 118 - 13

Melt là đại ma pháp sư mạnh nhất của nhân loại, được xưng là Melt [Vĩnh Hằng]. Vốn dĩ tưởng rằng

Đăng bởi: HereticMiko

7348 - 709 - 44

Vô danh linh hồn cơ duyên xảo hợp dưới gặp được Valkyrie biến thân hệ thống, từ hóa thân các

Đăng bởi: HereticMiko

531 - 55 - 12

Làm nhân loại hiền giả Yls ở cùng vực sâu quái thú đại chiến trong lúc mất đi. Vốn tưởng đây

Đăng bởi: HereticMiko

1140 - 141 - 28

Làm cây số ảo dưới trướng người hầu, Sylvie có được xuyên qua các thế giới, cùng với cho dù