Truyện của ChibiiMoon4

Đăng bởi: ChibiiMoon4

31087 - 718 - 9

sói và mèo, khá romantic

Đăng bởi: ChibiiMoon4

2541 - 74 - 26

Soowha được nhận vào làm trong quán cafe Goyo. Có 3 điều kỳ lạ ở nơi này. Thứ nhất coffee

Đăng bởi: ChibiiMoon4

1539 - 50 - 10

Sau khi Hirokawa Hozumi được Odajima Yamato cứu, sau đó Hozumi yêu Yamato, và cậu đã chuyển trường để theo