Truyện của Ahappybookaholic

Đăng bởi: Ahappybookaholic

13 - 0 - 1

HE, xuyên không, sạch, sủng, huyền huyễn, dị giới, cường

Đăng bởi: Ahappybookaholic

17 - 0 - 1

HE, trọng sinh, 3S, tương lai, quân đội, hào môn thế gia, hắc bang, nữ phẫn nam

Đăng bởi: Ahappybookaholic

56 - 3 - 1

HE, xuyên sách, trước ngược nữ, sau ngược nam, dân quốc

Đăng bởi: Ahappybookaholic

18 - 0 - 1

HE, xuyên không, dị giới, sủng, song xử, cường

Đăng bởi: Ahappybookaholic

17608 - 2589 - 81

Tên truyện: Mỹ thực chinh phục toàn vị diện Tác giả: Nghênh Quân Thể loại: Đam mỹ, HE, Mỹ thực, bàn tay

Đăng bởi: Ahappybookaholic

5 - 0 - 1

HE, sủng, song xử, loli, nữ truy, showbiz (nhẹ)

Đăng bởi: Ahappybookaholic

51 - 1 - 1

HE, đam mỹ, linh dị, oan gia, 2S

Đăng bởi: Ahappybookaholic

4 - 0 - 1

HE, nữ sạch, sủng, nam mặt dày, nữ chậm nhiệt

Đăng bởi: Ahappybookaholic

43 - 0 - 1

HE, sạch, sủng, huyền huyễn, tu tiên

Đăng bởi: Ahappybookaholic

8872 - 1084 - 64

Tên truyện: Trăm tỷ võng hồng thiên sư Thể loại: Đam mỹ, huyền học, phong thuỷ, linh dị, hào môn, duyên