Xem ảnh thể: [Tổng] Sa đọa luận

Giới thiệu truyện:

Không sai, ta lại khai tân hố! ( ảnh bìa là loạn để, mọi người không cần nhiều chú ý lạp!) Này xem ảnh không phải thế giới thật Ango viết "Sa đọa luận" mà là tác giả bạn tốt ở Tấn giang viết đồng nhân bsd. Khả năng đối Mori tiên sinh không quá hữu hảo, bởi vì chúng ta vẫn luôn cho rằng hắn là cái tiết người! Cp: Quá an? Hay vẫn là vô cp?

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: