【 xem ảnh thể 】 nhẫn giới ảnh đế

Giới thiệu truyện:

Vòng quá lạnh, do dự luôn mãi quyết định tự cắt chân thịt "Từ hỏa ảnh bắt đầu làm phía sau màn độc thủ, chuyển sinh trong mắt hỏa ảnh thế giới " Mở đầu còn không có tưởng hảo, nhưng hẳn là nguyên tác thế giới xen kẽ xem ảnh này hai cái thế giới,Sẽ không viết hỏa ảnh nguyên tác nhân vật bl cp,Hy vọng bình luận khu cũng đừng nói làm ta viết, tôn trọng lẫn nhau. Nhân vật tính cách phương diện cùng với cốt truyện giả thiết phương diện nếu nhìn không rất hợp có thể trực tiếp đề, tùy thời sửa ( không có tồn cảo chính là phương tiện: ) Không bại lộ người xuyên việt thân phận, lấy nhìn trộm thế giới vận mệnh tuyến thay thế. Đổi mới tần suất quyết định bởi với ta thế giới thật bận rộn trình độ, cũng chính là duyên càng, có thể thúc giục càng, nhưng không cần điên cuồng thúc giục càng. Còn lại nghĩ đến lại nói.

Danh sách chương: