【 xem ảnh thể 】 Naoya mộng tưởng gì thời điểm kết thúc

Giới thiệu truyện:

(Tay có bao nhiêu ngứa liền có bao nhiêu hố, lấp hố là gì? Không tồn tại!.... khụ khụ, là vui đùa. \(^ヮ^)/ ) 《 thẳng thay hôm nay hoàn thành chính mình mộng tưởng sao? 》 áng văn chương này ta phải tiến hành đại sửa, nếu dựa theo hiện tại viết xuống đi muốn viết mấy trăm tới chương ( thật sự Cho nên ta phải tiến hành toàn phương diện sửa chữa, toàn thiên văn chương sẽ cùng trước văn không giống nhau, cho nên ở không sửa ra tới phía trước tạm thời không làm xóa bỏ. Hơn nữa, ta hiện tại muốn gặp phải một cái trọng đại khảo thí, ở không khảo xong phía trước, đổi mới tần suất tiếp cận 0, ngàn vạn không cần chờ mong ta sẽ phát tân văn ╮(‵▽′)╭

Danh sách chương: