(Xem ảnh thể) Lưỡi đao chế tạo cơ!

Giới thiệu truyện:

● Tấn Giang《 Ta không có khả năng sẽ quay ngựa 》 văn dã bộ phận xem ảnh thể, an lợi hướng, hy vọng mọi người đều đi xem chính văn a! Đảm bảo không làm đại gia thất vọng lạp ~ ● Vô cp ● Phim nhựa bộ phận đối nguyên văn có rất nhỏ cải biến ● Áo choàng trở thành sự thật ● Tư thiết áo choàng đến từ thế giới chân thật tồn tại ● Xem ảnh mọi người thời gian tuyến vì mimic sự kiện phát sinh trước, hắc là lúc đại.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: