[Tổng Mạn] Honkai Du Hành Ký

Đăng bởi: HereticMiko

Cập nhật: 26-07-2022

Tag:#gl#hi3#honkai#kevin


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Làm cây số ảo dưới trướng người hầu, Sylvie có được xuyên qua các thế giới, cùng với cho dù là Chung Yên cũng không thể so sánh thực lực. Vâng theo cây số ảo giao cho số mệnh, ở vô số thế giới mở ra hủy diệt văn minh thí luyện, trở thành cuối cùng che dấu boss. P/S: có map sẽ biến thân nhân vật, có map sẽ dùng bản thể Map:Đấu la đại lục-Fate Zero-???

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: