Tổng Hợp Tất Cả Đồng Nhân!

Giới thiệu truyện:

Này cuốn là một nồi loạn hầm, tất cả những cp mà ta cảm thấy hứng thú! (Conan, Naruto , MHA, JJK,Hunter x Hunter,One Piece ....) Ta không ăn allmain ( Main là thụ thì ta không ăn, nhân vật chính như thế nào lại ở dưới đâu! ) Đại khái cũng liền Saitama là ngoại lệ lạp! Siêu lớn giọng bb.jpg Ta khẩu vị khá lạ nên các cp quốc dân mà gần như ai xem anime đều ship thì ở đây có thể sẽ không có đâu! ( ví dụ như trong Jujutsu Kaisen là cp GoGe/GeGo, Naruto thì SasuNaru, Conan thì Kaishin...'Nhưng 1 vài cp hẳn sẽ có nghịch lại nha?' Trừ khi các loại có ý tứ ngạch thì hẳn sẽ không có đi? Tùy tâm!) (Cũng không phải ta không ship mà chỉ do ta càng thích những cp lạ hơn thôi (灬º‿º灬)♡) Chú ý: ta ăn tạp nên trong đây sẽ xuất hiện các loại kỳ quái cp! Không mừng chớ phun!!! Chủ yếu là H+ lạp!

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: