Tổng hợp hint cp Jay x Daniel

Giới thiệu truyện:

Tổng hợp hint của cp Jay x Daniel qua các chương Cp: Jay x Daniel (Jay Hong x Daniel Park/ Hong Jae Yeol x Park Hyung Suk) Webtoon: Lookism (Hoán đổi diệu kỳ/Chủ nghĩa ngoại hình) Năm phát hành Webtoon: 2014 Năm tổng hợp hint: 2021 Mục đích lưu giữ những moment của hai anh nhà để lâu lâu xem lại.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: