Khi tam giác vàng nhà Gryffindor trọng sinh

Giới thiệu truyện:

create : YumeSuzuki Tam giác vàng nhà Gryffindor trọng sinh vào thế giới song song Cả ba đều có thêm 1 người anh người chị ? Từ anh hùng trở thành kẻ bị kẻ bị người người ghét . " Ở trong nơi đầy sự mục rỗng này vẫn còn có kẻ đưa tay về phía họ ? " " Nếu có kiếp sau ....... hãy sống là chính mình nhé ! "

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: