【 danh kha văn dã xem ảnh 】 cảng Mafia, giận khai quán cà phê cứu vớt thế giới

Giới thiệu truyện:

(Bìa mặt là ta loạn lấy, thỉnh không cần để ý đến!!!) Nguyên văn: Tấn Giang 《 lão bản áo choàng không gì làm không được 》 Xem ảnh thể, không quay ngựa, sẽ có ooc, ma sửa cùng tư thiết, giảm đi bộ phận trả phí chương nội dung, còn có chú hồi nội dung. Xem ảnh nhân viên: Văn dã chủ thế giới, văn dã if tuyến, danh kha chủ thế giới. ( xem ảnh giả đều làm trọng muốn chủ tuyến nhân vật ) cp hướng tư tâm quá trung, nguyên tác vô cp Bổn văn đã qua nguyên tác giả trao quyền. Chú ý: Tác giả là song hắc bếp + công đằng bếp, cốt truyện sẽ có bất công

Danh sách chương: