Chương 20: Đứa trẻ ma (20) - Có lẽ lúc này tôi đã chết rồi...

"Bây giờ là cơ hội tốt cho cậu, cậu mau lấy kim chỉ khâu chân cho nó, thế là giải quyết được hết thảy những chuyện này."

[Nếu không muốn chết thì đừng khâu chân cho con búp bê.]

"Đứa bé ma đã ám cậu 5 ngày rồi, nếu hôm nay cậu không khâu lại chân lại cho nó để nó rời đi, thì cậu sẽ lỡ mất thời cơ, sau này cậu sẽ không thể đuổi nó đi nữa!!! "

【Hệ thống, cậu cho rằng tôi nên tin tưởng ai?】

【Tôi đề nghị cậu nên bình tĩnh lại trước rồi từ từ suy nghĩ.】

【Thứ năm ngày 22/07,

Tôi là Đường Ninh, đây là nhật ký của tôi. Nếu có ai có thể mở tài liệu này ra, điều đó có nghĩa là có lẽ lúc này tôi đã chết rồi.】

Đọc full tại: https://maynho0106.wordpress.com/2022/08/03/binh-hoa-chuong-20/

Danh sách chương: