chap 7

Xin các bạn thông cảm chap 7,8,9,10 sẽ có vào tháng 8.
11,12,13,14 sẽ có vào tháng 9.
15,16,17,18 sẽ có vào tháng 10. Chap 18 là kết thúc phần 1 phần 2 sẽ có vào năm 2019

Danh sách chương: