chap 6:boboiboy bị tào tháo đuổi.

Sáng............boboiboy sấm gõ cửa toilet.
-Boboiboy sấm :trời ai trong đó vậy.
-Boboiboy gai :tớ.
-Boboiboy sấm :trời ơi cậu trong đó 8 tiếng sao chưa ra nữa.
-Boboiboy gai :trời ơi thông cảm đi tớ chưa xong.
Boboiboy địa chấn chạy ôm bụng hỏi.
-Boboiboy địa chấn :ai trong tollet vậy?
-Boboiboy sấm: gai đi giờ này chưa ra.
-Boboiboy địa chấn :cậu ra mau lên tụi này chịu hết nổi rồi.
-Boboiboy sấm :chắc hồi hôm qua mình ăn đồ ko tiêu hay sao.
-Boboiboy địa chấn :chắc vậy - Boboiboy băng :ê tránh ra cho tớ đi trước đi.
-Boboiboy bão :ko để tớ đi cho.
Boboiboy gai xong rồi ra mấy người còn lại tranh nhau vào.
-Boboiboy mặt trời :tránh để tớ vào.
-Boboiboy địa chấn :ê
Vậy là tất cả đều ra quần hết.

Danh sách chương: