chap 4:boboiboy đi siêu thị

Sáng hôm sau...........
-Boboiboy địa chấn: các cậu tủ lạnh hết đồ ăn rồi.
-Boboiboy sấm :vậy,đi siêu thị mua thôi biết sao giờ.
-Boboiboy địa chấn: ờ
Đi siêu thị chỉ có boboiboy sấm và địa chấn.
-Boboiboy địa chấn :nè,mua xong đừng có mà bỏ về như lần trước đấy.
-Boboiboy sấm: biết rồi
Tới siêu thị.....
-Boboiboy địa chấn :qua bên kia có đồ ăn kìa.
-Boboiboy sấm :ờ,quá đi.
Và gặp boboiboy băng và gai.
-Boboiboy gai: ờ,sấm và địa chấn kìa.
-Boboiboy băng: Ê hề
-Boboiboy sấm :sao các cậu ở đây.
-Boboiboy gai :mua đồ ăn chứ j
-Boboiboy địa chấn : chúng tớ cũng mua thôi thì chúng ta đi chung
-Boboiboy băng :ờ cũng đc
Sao đó lại gặp boboiboy bão,nham thạch, mặt trời.
-Boboiboy địa chấn :ba cậu cũng ở đây ư.
-Boboiboy nham thạch :ờ các cậu cũng mua đồ ăn hả?
-Boboiboy băng: ờ
Boboiboy mặt trời :vậy chúng ta đi cùng.
-Boboiboy sấm :cũng đc
-Boboiboy bão :vậy đi thôi
-Boboiboy địa chấn :ờ
Và mua đồ xong bọn họ đi về và boboiboy sấm bà nham thạch cũng hết giận nhau nữa.

Danh sách chương: