chap 3:boboiboy mặt trời bị bệnh

Vào buổi tối trời mưa boboiboy mặt trời phải đi mua đồ để cho thầy papa và các bạn nấu đồ ăn,nấu ăn xong thì tất cả đều đi ngủ
Sáng hôm sau....
-Boboiboy địa chấn :các cậu trời sáng rồi kìa.
Tất cả các boboiboy khác chạy ra nhưng chỉ có boboiboy mặt trời là chưa ra.
-Boboiboy sấm :BOBOIBOY mặt trời :dậy đi chứ,ủ sao nóng thế*chạm vào trán.
-Boboiboy địa chấn :có chuyện j thế hả?
-Boboiboy sấm: cậu ấy nóng quá.
-Boboiboy gai :hay cậu ấy bị sốt.
-Boboiboy bão :chắc vậy, ai đi mua thuốc đi.
-Boboiboy băng :tớ đi cho.
-Boboiboy địa chấn :Boboiboy nham thạch và gai đi nấu cháo. Boboiboy sấm và tôi đi nấu nước nóng lao mình. Còn bão đi tìm khăn và thao nhỏ đi
-Tất cả: OK
Nấu cháo xong cho ăn xong,uống thuốc xong lao mình xong. Vằn vật suốt từ sáng đến tối
Sáng hôm sau.................
-Tất cả: hắt xì
-Boboiboy mặt trời :ủ các cậu sao vậy?
-Boboiboy địa chấn :chắc là...
-Boboiboy sấm :tất cả....
-Boboiboy gai :chúng ta....
-Boboiboy bão :đều bị...
-Boboiboy băng :boboiboy mặt trời lậy bện hết rồi.
-Boboiboy mặt trời :hơi,sao ai cũng đổ thừa cho tôi ko vậy nè, đúng là khổ.
-Tất cả: Ko PHẢI CẬU CHỨ AI.

Danh sách chương: